Şartlar ve Koşullar

ÜYELİK SÖZLEŞMESİDİR

 1. Taraflar
 2. a) www.eila.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ahmet Yesevi Mah. Sapanca Sk. Turkuaz Plus Çarşı No:4/24 Nilüfer/ BURSA adresinde mukim EİLA MAĞAZACILIK KOZMETİK PERAKENDE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No: 114774) (Bundan böyle “EİLA” olarak anılacaktır).
 3. b) ) www.eila.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
 4. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu EİLA’nın sahip olduğu www.eila.com.tr internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar, üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

 1. Tanımlar

Hizmet/Hizmetler: Üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla EİLA tarafından ortaya konulan ve zaman içinde önceden haber vermeksizin dahi değiştirilebilecek uygulamalar.

Web Sitesi  : www.eila.com.tr alan adı ile ulaşılabilen EİLA ‘nın işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen hizmetleri sunduğu Web Sitesi (“Site”)

Üye/Üyeler : Web sitesine üye olan ve Web Sitesi’nde yer alan içerik, uygulama ve hizmetlerden yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler

Link            : Site üzerinden başka bir web sitesi veya bilgisayar uygulamasına, içerik erişimini mümkün kılan bağlantıdır.

Herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan veya Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan her gerçek ve/veya tüzel kişi, kullanım ve üyelik koşullarını içeren işbu sözleşmenin (Aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Site’de sunulan hizmetler EİLA tarafından sağlanmaktadır ve www.eila.com.tr Site’nin yasal sahibi olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran EİLA’ya aittir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Site, tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.

4.2. Üye, www.eila.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, EİLA ‘nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zarara uğraması halinde, her türlü zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden, yasalar gereğince temyiz kudretine sahip ve kanunen reşit sayılanlar (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) ile herhangi bir nedenle hukuki işlem ehliyeti kısıtlanmamış kişilerin faydalanabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini; aksi halde EİLA’nın bir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.

4.3. Üye, EİLA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üyenin şifresinin üçüncü bir kişi tarafından kullanılması nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk üyeye ait olup üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından EİLA ‘ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, EİLA ‘nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat, zarar ve sair talep hakkı saklıdır.

4.4. Üye, www.eila.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır / bu konuda kendisine rücu edilecektir.

4.5. Üye, www.eila.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir beklenti ve amaçla, başkalarının yasal koruma altına alınmamış olsa dahi fikri ve sınai mülkiyet veya telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Bulunması halinde bu nedenle EİLA’nın doğacak her türlü zarar ve kar kaybını tazmin etmeyi beyan ve taahhüt eder.

4.6. www.eila.com.tr internet sitesi ve/veya hakkında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin EİLA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. EİLA’nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.7. EİLA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.eila.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden EİLA’den zarar bedeli veya tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.8. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

4.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, EİLA’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, EİLA’nın üyeye karşı, üyelik sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.10. EİLA’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini sonlandırma veya askıya alma, müşteriye veya kullanıcıya ait her türlü dosya, belge, bilgileri ve hesap kaydını silme veya üye tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye,  …..’nin bu haklarının olduğunu peşinen kabul eder. …….’nin bu hakkının kullanması halinde Üye’ye karşı hiçbir sorumluluk ve/veya yükümlülüğü olmayacaktır. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.11. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi kullanıcı tarafından www.eila.com.tr internet sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının sitedeki hesabına giriş yetkisi iptal edilecektir.

4.12. Üyelerin birbirleri ve/veya üçüncü kişilerle olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

4.13. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.

4.14. www.eila.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı ve sitede bulunan her türlü marka da dâhil olmak üzere tüm görsel içerikler EİLA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Mevzuat hükümleri gereğince EİLA lehine korunan veya henüz EİLA lehine başta fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin olan mevzuat hükümleri gereği koruma altına alınmamış dahi olsa EİLA’ya ait olan  www.eila.com.tr internet sitesi yazılımı, tasarımı ve bu  sitede bulunan her türlü marka da dâhil olmak üzere tüm görsel içerikler Üye tarafından reklam ve/veya tanıtım amacıyla dahi olsa; hiçbir gerekçeyle EİLA’nın açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz , çoğaltılamaz, işlenemez ve değiştirilemez.

4.15. EİLA tarafından www.eila.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde toplanabilir, saklanabilir ve işlenebilir.

4.16. EİLA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya EİLA’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) EİLA ve www.eila.com.tr Web Sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.17. www.eila.com.tr Web Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.eila.com.tr Web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.18. EİLA, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.eila.com.tr Web Sitesi’nde üyelik sözleşmesi sonlandığında veya feshedildiğinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.19. Üye bilgileri EİLA tarafından daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler gizlilik şartlarına bağlı kalınarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde, içeriği genişletilmek ve iyileştirmek amacı ile reklam, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları vb. konularda iş birliği yaptığı firmalarla paylaşılabilmektedir. Amaç sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve www.eila.com.tr internet sitesini geliştirmektir.

4.20. Bir üyenin birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit edilen hesapların Üye’ye bildirimde bulunmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen EİLA’nın takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan Uye’nin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili aykırılık Uye sözleşmesinin esaslı ihlal hallerinden olacağından, EİLA’nın üyelikten çıkarma dâhil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.

4.21. EİLA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.22. Taraflar, EİLA’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.23. EİLA herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, EİLA ‘de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.eila.com.tr sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.24. Üye, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu üyelik sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye iş bu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeni ile EİLA ‘nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. EİLA, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari ve/veya adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.25 Üye Site üzerinden EİLA hakkındaki dileklerini, önerilerini ve şikâyetlerini yazabilir. Site üzerinden herhangi bir Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle EİLA veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan, beyan eden Üye münhasıran ve münferiden sorumludur. Hizmetler’in kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan EİLA sorumlu tutulamaz. Üye, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu EİLA’nın uğrayacağı tüm zararların karşılanması zorunluluğunun münhasıran ve münferiden kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.26 EİLA herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı EİLA’nın Üyeler’e veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.27 Site üzerinden, EİLA’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Üye’ye yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya EİLA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. EİLA Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. İhtilafların İhlali

İşbu sözleşmenin yorumlanması ve/veya uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözümlenmesinde BURSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Tebligat Adresleri

Üyenin EİLA’ya bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin ve bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

EİLA tarafından Uye’nin bildirmiş olduğu kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin, elektronik postanın gönderildiği tarihi takip eden takvim gününde muhatabına /  Üyeye / kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

 1. Mücbir Sebepler

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iş yavaşlatma, işbu sözleşme hükümlerinin gereklerinin yerine getirilmesine engelleyen toplumsal olaylar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir Sebep sayılan tüm hallerde EİLA Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar EİLA için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve Üye bu durumlar için EİLA’dan herhangi bir nam altında tazminat veya zarar giderimi talep edemeyecektir.

 1. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri itirazı kayıtsız olarak kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.